Javne nabavke:

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, JU Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona sve postupke javnih nabavki koje provodi objavljuje na portalu Javnih nabavki.

Zainteresirani dobavljači u postupku javne nabavke, koje objavljuje JU Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona, moraju biti registrovani na pomenutom portalu, jer jedino na taj način mogu preuzeti Tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki i učestvovati na Tenderu.

Registraciju i preuzimanje tenderske dokumentacije možete preuzeti putem slijedećeg linka: https://www.ejn.gov.ba/

  • ODLUKE

  • OBAVJEŠTENJA

  • IZVJEŠTAJI

  • RJEŠENJA


  • PLAN JAVNIH NABAVKI