KONTAKT:

Direktor: Nedžad Veladžić

Radno mjesto Ime i prezime Telefon Email
Tehnički sekretar: Anita Brkić +387 37 229-730 jusluzap@bih.net.ba
Protokol Protokol +387 37 316-591
SEKTOR ZA POSREDOVANJE PRI ZAPOŠLJAVANJU
Rukovodilac sektora Jasmin Prošić +387 37 229-743 jasmin.prosic@usk-szz.ba
Odjeljenje za posredovanje u zapošljavanju i ispitivanje tržišta rada
Rukovodilac odjeljenja Fikret Bajrić +387 37 229-741 fikret.bajric@usk-szz.ba
- Stručni saradnik Zora Toromanović +387 37 229-742 zora.toromanovic@usk-szz.ba
- Stručni saradnik Ramo Sulić +387 37 229-749 ramo.sulic@usk-szz.ba
- Stručni saradnik Lalita Ramić +387 37 229-752 lalita.ramic@usk-szz.ba
- Stručni saradnik Edis Pehlić +387 37 229-733 edis.pehlic@usk-szz.ba
Centar za stručno osposobljavanje i edukaciju Mesud Mustedanagić +387 37 229-748 centar@usk-szz.ba
Centar za informisanje savjetovanje i obuku - CISO Mesud Mešić +387 37 316-561 ciso@usk-szz.ba
Grupa za IT Emin Skenderovic +387 37 229-730 emin.skenderovic@usk-szz.ba
OPĆINSKI BIROI RADA
Biro rada Bihać (Rukovodilac biroa) Emir Toromanović +387 37 229-731 birorada.bihac@usk-szz.ba
- Biro rada Bihać (Stručni saradnik) Dženita Ramić +387 37 229-753 dzenita.ramic@usk-szz.ba
- Biro rada Bihać (Protokol) Ajradin Zirić +387 37 229 734 ajradin.ziric@usk-szz.ba
Biro rada Bosanska Krupa (Rukovodilac biroa) Mersa Mahmić +387 37 476 526 birorada.bosanskakrupa@usk-szz.ba
- Biro rada Bosanska Krupa (Stručni saradnik) Zumreta Crnkić +387 37 476 527 zumreta.crnkic@usk-szz.ba
Biro rada Bosanski Petrovac (Rukovodilac biroa) Jukić Indira +387 37 881 052 birorada.bosanskipetrovac@usk-szz.ba
- Biro rada Bosanski Petrovac (Stručni saradnik) Ferizobić Amir +387 37 316 582 amir.ferizovic@usk-szz.ba
Biro rada Bužim (Rukovodilac biroa) Dervić Džemaludin +387 37 410 470 birorada.buzim@usk-szz.ba
- Biro rada Bužim (Stručni saradnik) Hajrudinović Samir +387 37 316 584 samir.hajrudinovic@usk-szz.ba
- Biro rada Bužim (Stručni saradnik) Kišemetović Ramiz +387 37 316 583 ramiz.kismetovic@usk-szz.ba
Biro rada Cazin (Rukovodilac biroa) Mustafić Enes +387 37 514 049 birorada.cazin@usk-szz.ba
- Biro rada Cazin (Stručni saradnik) Mašinović Adnan +387 37 316 587 adnan.masinovic@usk-szz.ba
- Biro rada Cazin (Stručni saradnik) Samardžić Nermina +387 37 316 586 nermina.samardzic@usk-szz.ba
Biro rada Ključ (Rukovodilac biroa) Hadžić Jasim +387 37 660 124 birorada.kljuc@usk-szz.ba
- Biro rada Ključ (Stručni saradnik) Anel Čarkić +387 37 661 079 ssbirorada.kljuc@usk-szz.ba
Biro rada Sanski Most (Rukovodilac biroa) Sanel Mahić +387 37 689 368 birorada.sanskimost@usk-szz.ba
- Biro rada Sanski Most (Stručni saradnik) Esma Ogrešević +387 37 689 368 esma.ogresevic@usk-szz.ba
Biro rada Velika Kladuša (Rukovodilac biroa) Amra Čaušević +387 37 775 370 birorada.velikakladusa@usk-szz.ba
- Biro rada Velika Kladuša (Stručni saradnik) Nermina Halikotić +387 37 770 105 nermina.halikotic@usk-szz.ba
- Biro rada Velika Kladuša (Stručni saradnik) Muhamed Tabaković +387 37 775 371 muhamed.tabakovic@usk-szz.ba
SEKTOR ZAJEDNIČKIH POSLOVA
Rukovodilac sektora
Odjeljenje za pravne poslove
Rukovodilac odjeljenja Elvedina Nadarević Kurić +387 37 229 746 elvedinankuric@usk-szz.ba
- Stručni saradnik Almir Samardžić +387 37 229 735 pravno@usk-szz.ba
- Protokol Protokol +387 37 316-591
Odjeljenje za mat.soc. sigurnost
Rukovodilac odjeljenja Jasmina Salihović +387 37 229 759 jasmina.salihovic@usk-szz.ba
- Stručni saradnik (DOKUP STAŽA) Nadija Sijamhodžić +387 37 229 759 nadija.sabic@usk-szz.ba
Odjeljenje za ekonomske poslove
Rukovodilac odjeljenja Ismar Kulenović +387 37 229 747 ismar.kulenovic@usk-szz.ba
- Stručni saradnik (DOKUP STAŽA) Medina Kurić +387 37 229 737 trezor@usk-szz.ba
- Stručni saradnik (Javne nabavke) Abid Hadžić +387 37 316 599 nabavke@usk-szz.ba