Centra za stručno osposobljavanje i edukaciju :

Trenutno u Centru za osposobljavanje i edukaciju se možete prijaviti kao polaznici za sljedeće stručne obuke:
1. Zavarivač (MAG 135; REL 111; TIG 141)
2. Polagač keramičkih pločica.
3. Zidar

U Služba za zapošljavanje USK u svojoj organizaciji ima Centar za stručno osposobljavanje i edukaciju sa dugom tradicijom u provođenju stručnog osposobljavanja. 1963. godine u Bihaću je osnovan Centar otkada se i organiziraju obuke nezaposlenih lica radi njihovog bržeg zapošljavanja.
Centar za stručno osposobljavanje i edukaciju, koji djeluje od samog osnivanja u sastavu ove Službe, trenutno je jedini ovakve vrste na području Bosne i Hercegovine. Njegova osnovna funkcija je sticanje novih znanja i vještina nezaposlenih lica radi lakšeg i bržeg zapošljavanja, te intervenisanje u određenim područjima edukacije kako bi se nezaposlena lica što kvalitetnije pripremila za tržište rada.
Od dana osnivanja, pa sve do danas obučeno je preko 12.000 lica. Služba za zapošljavanje USK – a prioritet u kreiranju i provođenju programa za poticanje zapošljavanja daje stručnom obrazovanju i osposobljavanju nezaposlenih lica, što i rezultati brojnih dosadašnjih istraživanja u svijetu pokazuju - da najbolji put za dobivanje stalnog zaposlenja podrazumijeva upravo poboljšane kvalifikacije i kompetencije onih koji traže posao.
Obučavanjem u Centru kandidati stječu pored elementarnog teorijskog znanja o izabranoj oblasti i opsežno praktično znanje koje je neophodno za uspješno obavljanje poslova iz te oblasti. Dosadašnja iskustva pokazuju da čak i kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje iz pojedine oblasti pohađaju obuku u Centru upravo iz iste oblasti, da bi stekli adekvatno praktično znanje i iskustvo, te se osposobili za rad u struci.
Navedeno proizilazi iz činjenice da formalno obrazovanje često ne pruža dovoljan broj sati praktične nastave, te kandidati nisu bili u prilici steći iskustvo koje im je potrebno za obavljanje posla u okviru izabrane struke.
Uposlenici Centra su aktivno učestvovali i učestvuju u izradi novih nastavnih planova i programa.U protekloj godini su pripremljeni nastavni planovi i programi za zanimanje dimnjačar i za zanimanje moler. Više o obuci u zanimanjima na promotivnom letku, ovdje
Za sve dodatne informacije i prijave za stručne obuke kontaktirajte nas na: 037 316 561 ili na mail adresu: cisousk@usk-szz.ba; centar@usk-szz.ba

Historijat Centra

Služba za zapošljavanje USK–a ima prilično dugu tradiciju u provođenju stručnog osposobljavanja. Već 1963. godine u Bihaću je osnovan Centar za stručno osposobljavanje i edukaciju otkada se i organiziraju obuke nezaposlenih lica radi njihovog bržeg zapošljavanja. Nakon rata izgradnju i opremanje Centra financirao je Švicarski ured za razvoj i suradnju i Udruženje građevinskih radnika iz Švicarske. Posebnu zahvalnost za izgradnju Centra dugujemo našim radnicima koji rade u inostranstvu i koji su znatnim dijelom svojim financijskim sredstvima doprinijeli razvoju istog.

          U Centru su se do danas izmijenjale obuke za zanimanja u skladu sa potrebama tržišta rada, tako da su se zainteresirani kandidati mogli obučavati u slijedećim područjima: obuka za građevinsku struku, za ugostiteljsku struku, informatička obuka, obuka za strane jezike, materijalno poslovanje, personalna administracija, knjigovodstvo, te osnove poznavanja psihologije rada. Od dana osnivanja, pa sve do danas je obučeno ukupno 10. 514 lica. Samo u protekloj 2007. godini obučeno je 234 lica.

          Osnovna namjena Centra jeste da na fleksibilan način odgovori zahtjevima tržišta rada za zanimanja koja se traže, a za koja ne postoji adekvatna ponuda na tržištu radne snage. Iz dana u dan nivo potrebnih znanja i vještina na svim radnim mjestima se povećava. Mehanizmi tržišta traže novu strukturu i novi kvalitet, tako da su usavršavanje i inoviranje znanja, prekvalifikacija, dokvalifikacija i stručna obuka vrlo često jedini način da pojedinci pronađu posao ili pak da zadrže ili promijene već postojeće radno mjesto.

Šta omogućava obuka u Centru?

Služba za zapošljavanje USK – a prioritet u kreiranju i provođenju programa za poticanje zapošljavanja daje stručnom obrazovanju i osposobljavanju nezaposlenih lica, što i rezultati brojnih dosadašnjih istraživanja u svijetu pokazuju - da najbolji put za dobivanje stalnog zaposlenja podrazumijeva upravo poboljšane kvalifikacije i kompetencije onih koji traže posao.

Obučavanjem u Centru kandidati stječu pored elementarnog teorijskog znanja o izabranoj oblasti i opsežno praktično znanje koje je neophodno za uspješno obavljanje poslova iz te oblasti. Dosadašnja iskustva pokazuju da  čak i kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje iz pojedine oblasti pohađaju obuku u Centru upravo iz iste oblasti, da bi stekli adekvatno praktično znanje i iskustvo, te se osposobili za rad u struci. Navedeno proizilazi iz činjenice da formalno obrazovanje često ne pruža dovoljan broj sati praktične nastave, te kandidati nisu bili u prilici steći iskustvo koje im je potrebno za obavljanje posla u okviru izabrane struke.

 

Za koja zanimanja se može obučiti u Centru?

ZAVARIVAČ
-Koriste plinski plamen ili električni luk da bi rezali metal ili povezivali metalne dijelove u jednu cjelinu.Oni vrše i pripremu metalnih dijelova za dalju obradu.           
-Primjenjuje se najčešće u brodogradnji,mostogradnji,u automobilskoj industriji,u izgradnji rafinerija i industrijskih pogona i td.
Obuka traje 30 radnih dana.Za potrebe Službe obuku vrši DOO“Kamtech“iz Sarajeva.Polaznici kursa participaraju u ukupnim troškovima u iznosu od 184,10 KM.Izvođač obuke pruža i mogućnost „Certificiranja“za one polaznike koji to žele.Cijena Certificiranja polaznika po jednom postupku iznosi 175€.Po uspješno završenoj obuci polaznicima se izdaje „Uvjerenje“o stručnoj osposobljenosti za rad u zanimanju „Zavarivač“.
 Obuka se vrši u Centru za stručno osposobljavanje i edukaciju u Bihaću.

KERAMIČAR                 

 Keramičar-oblagač postavlja i oblaže unutarnje zidove, podove, stupove i druge površine keramičkim i drugim pločicama te zida peći od keramičkih elemenata. Radi i na oblaganju industrijskih pogona i zaštićuje ih od kiselina ili lužina postavljanjem odgovarajućih obloga. 
 Obuka traje 60 radnih dana,prema programu obuke ILO(Međunarodne organizacije rada).Polaznici kursa participiraju u ukupnim troškovima u iznosu 160,00 KM.Nakon uspješno završene obuke polaznicim se izdaje“ Uvjerenje“ o stručnoj osposobljenosti za rad u zanimanju „keramičar“.
Obuka se vrši u Centru za stručno osposobljavanje i edukaciju i Bihaću i na području Biroa rada Sanski Most.

KAMENOKLESAR
                    Kada se za neki predmet želi reći da je lijep i skladan, kaže se da je kao iz kamena isklesan. Kamen je, dakako, jedan od prvih prirodnih građevinskih materijala, a zahvaljujući trajnosti, osobito nekih vrsta kamena, možemo pratiti razvoj klesarstva kao graditeljskog zanimanja. Obradba – klesanje – kamena glavnina je klesarskoga posla.
    Posao klesara dijelom počinje već u kamenolomima gdje oni sudjeluju u “vađenju” kamenih blokova ili ploča i njihovoj osnovnoj obradi. Nastavak rada odvija se u pogonima ili radionicama. Lomljenjem, rezanjem, otklesivanjem, klesanjem, brušenjem, poliranjem i drugim postupcima klesari izrađuju razne građevinske oblike za fasade zgrada, stubišta, balkone, bazene, mostove itd. Ti građevinski oblici mogu biti jednostavni ili kompliciraniji: ploče (kocke, kvadri), stupovi, podupirači, lukovi, složeniji ornamentalni dijelovi. Kamen se oblikuje prema nacrtima ili šablonama, a katkada se (kao, na primjer, slova na nadgrobnim spomenicima) i boji posebnim bojama. Osim prirodnoga, u suvremenim se uvjetima u klesarstvu upotrebljava i umjetni kamen. Klesari se u svom poslu služe tradicionalnim, ručnim klesarskim alatima (čekići, dlijeta, visak, libela), ali, osobito u novije vrijeme, i strojevima (motorne pile, strojevi za brušenje i poliranje, tokarilice i dr.).
    Općenito se može reći da je posao klesara relativno raznolik, može biti više ili manje rutinski, ali i likovno kreativan, kada se klesari u nekim svojim radovima približuju kiparstvu.
Obuka traje 60 radnih dana. .Polaznici kursa participiraju u ukupnim troškovima u iznosu 160,00 KM..Nakon uspješno završene obuke polaznicim se izdaje „Uvjerenje“ o stručnoj osposobljenosti za rad u zanimanju „keramičar“.
Obuka se vrši u Centru za stručno osposobljavanje i edukaciju i Bihaću.