Ko se smatra nezaposlenom osobom :


Preuzmi brošuru

Prema Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br.41/01, 22/05 i 9/08), nezaposlenom osobom smatra se osoba sposobna za rad koja nije u radnom odnosu a koja:

a) nema registrirano privredno društvo ili drugo pravno lice, odnosno ne ostvaruje dividendu po osnovu udjela u privrednom društvu ili drugom pravnom licu;
b) nema registriran obrt;
c) se ne bavi poljoprivrednom djelatnošću;
d) nije uživalac penzije prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
e) nije redovan učenik ili student;
f) ostvaruje prihod po bilo kom osnovu;
g) aktivno traži posao

Osobe iz tačaka a) i f) smatrat će se nezaposlenim ukoliko njihov prihod ne prelazi mjesečno 25% prosječne plaće u toku prethodne godine prema podacima federalnog zavoda za statistiku.
Odredba iz tačke c) primjenjivat će se od dana stupanja na snagu propisa koji reguliraju poljoprivrednu djelatnost.

Nezaposlena osoba aktivno traži posao ako:
• Se redovno javlja službi za zapošljavanje
• Podnosi molbe poslodavcima ili daje oglase i javlja se na oglase i konkurse i
• Pridržava se programa profesionalne orijentacije, obuke i prekvalifikacije;