Naša misija i vizija :


Naša misija je:

 • Provoditi utvrđene ukupne mjere radi poboljšanja uvjeta za posredovanje u zapošljavanju
 • Obezbijediti odgovarajuću materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenim osobama
 • Realizirati programe i mjere aktivne politike zapošljavanja
 • Informirati sve zainteresovane o stanju u oblasti zapošljavanja
 • Povećati kompetencije nezaposlenih za tržište rada
Vizija Službe za zapošljavanje USK-a Bihać

Naša vizija je da, kao odgovorna Javna ustanova, svojim sveukupnim aktivnostima, programima i mjerama aktivne politike zapošljavanja doprinesemo dostignuću prihvatljive stope zaposlenosti na području USK-a i da osiguramo materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenim osobama u skladu sa zakonskom regulativom


Politika kvaliteta Službe za zapošljavanje USK-a Bihać
. Naša Politika kvaliteta je:
 • Sve radne aktivnosti su usmjerene na poboljšanje povjerenja i zadovoljstva svih zainteresiranih
 • Sveukupne mjere i programi koje realiziramo se temelje na stručnoj analizi tržišta rada
 • Naši radni procesi se zasnivaju na profesionalnom, zakonitom, nediskriminirajućem i efikasnom provođenju utvrđenih mjera
 • Kontinuirano stručno usavršavanje i edukacija radnika Službe za zapošljavanje USK-a Bihać
Svoju Politiku kvaliteta ostvarujemo:
 • Funkcionisanje uvažavajući savremene principe rada i kriterije međunarodnih standarda
 • Primjenom doktrine rada javnih službi za zapošljavanje u FBIH
 • Uspostavljanjem i primjenom savremene informatičke podrške
 • Informiranjem i praćenjem kretanja u oblasti zapošljavanja u evropskim zemljama