Oglasi

Nezaposleni

karijerna orjentacija - centar za obuku

Više >>
E4 obrazac

Poslodavci

zahtjev za posredovanje radne dozvole

Više >>

Prava nezaposlene osobe-prijava

Obrazci potrebni za ostvarivanje prava nezaposlene osobe

1.) Za prvu prijavu potrebni su Vam sljedeći dokumenti:

  Potrebni dokumenti:
 • Lična karta
 • Prijava mjesta prebivališta - cips (ne stariji od 5 dana )
 • Dokaz o stepenu stručnog obrazovanja (diploma o završenom školovanju)
 • Potpisana izjava iz pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja

2.) Prijava iz radnog odnosa na evidenciju nezaposlenih osoba

  Potrebni dokumenti:
 • Lična karta
 • Prijava mjesta prebivališta - cips (ne stariji od 5 dana ),
 • Prekid ugovora o radu / rješenje o prestanku radnog odnosa (kopija),
 • Js 3100 (odjava) obrazac iz porezne uprave (kopija), ( rok za prijavu 30 dana)
 • Potpisana izjava iz pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja.

3.) Prijava na evidenciju nezaposlenih osoba nakon redovnog školovanja ili prekida redovnog školovanja

  Potrebni dokumenti:
 • Lična karta,
 • Prijava mjesta prebivališta - cips (ne stariji od 5 dana ),
 • Diploma o završenoj školi ili fakultetu (rok za prijavu 90 dana od dana diplomiranja)
 • Potvrda o prekidu redovnog školovanja (rok za prijavu 30 dana od dana prekida)
 • Potpisana izjava iz pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja.
Rokovi javljanja: 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj ste završili redovno školovanje; -osobe koje su prema propisima o školovanju izgubile status učenika ili su prekinule redovno školovanje, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju od jedne godine od dana prekida školovanja, ako su se prijavile na Biro rada u roku od 30 dana od prekida školovanja, te ako pravo na zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu.


Odjava sa evidencije nezaposlenih osoba

  Potrebni dokumenti:
 • Lična karta,
 • Ukoliko se radi o zasnivanju radnog odnosa potreban je ugovor o radu (kopija) i js 3100 (prijava) obrazac iz porezne uprave (kopija),
 • Ukoliko se radi o upisu na redovan studij potrebna je potvrda fakulteta o istom,
 • Ostali dokumenti zbog drugih razloga odjave sa evidencije na upit te potpisana izjava o istom.

Potrebni dokumenti za novčanu naknadu

Pravo na novčanu naknadu stiče nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje osam mjeseci rada neprekidno ili osam mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci. Kod utvrđivanja prava na novčanu naknadu kao godina rada smatra se vrijeme od 12 mjeseci, a rad kraći od punog radnog vremena preračunava se na puno radno vrijeme.

Potrebni dokumenti za rješavanje zahtjeva za redovnu novčanu naknadu

 • Lična karta
 • Radna knjižica (dokazivanje radnog staža ukoliko u poreznoj upravi nije uveden sav radni staž iz knjižice)
 • Rješenje o otkazu ugovora o radu ili ugovor o radu na određeno vrijeme (kopija)
 • Obrazac js 3100 (odjava osiguranja – kopija)
 • Kopija zadnje uplatnice za doprinos za nezaposlenost za službu i federalni zavod (poslodavac)
 • Potvrda banke o otvorenom žiro računu
Rok za podnošenje zahtjeva za novčanu naknadu je 30 dana od dana prestanka radnog odnosa prema podacima iz obrasca js 3100 (odjava osiguranja)


Nezaposlena osoba aktivno traži posao ako:

 • Se redovno javlja službi za zapošljavanje
 • Podnosi molbe poslodavcima ili daje oglase i javlja se na oglase i konkurse i
 • Pridržava se programa profesionalne orijentacije, obuke i prekvalifikacije;

JU Služba za zapošljavanje USK

1590+

Download

16700+

Follow

16700+

Likes

16987+

Recomended