...
Program sufinansiranja zapošljavanja Služba u saradnji sa poslodavcima 2023
03.Apr.23


Obavještavamo poslodavce da će za učešće na Programu sufinansiranja zapošljavanja Služba u saradnji sa poslodavcima 2023., moći podnijeti zahtjeve za sufinasiranje od 10-12.04.2023.godine u vremenu od 08:00 do 14:00 lično i isključivo u Birou rada po mjestu sjedišta poslodavca.
Poslodavci, nakon uspješno okončane registracije, direktno se prijavljuju Birou rada, i dostavljaju popunjen Obrazac prijave - Služba u suradnji sa poslodavcima 2023 (Obrazac SP), koji je dostupan na web portalima Zavoda: www.fzzz.ba , Službe za zapošljavanje USK www.usk-szz.ba i lično u Birou rada.


Poslodavac uz Obrazac prijave - Služba u suradnji sa poslodavcima 2023 (Obrazac SP) prilaže:
  1. Uvjerenje Porezne uprave Federacije BiH o izmirenim porezima i doprinosima ne starije od mjesec dana od dana podnošenja prijave za sufinanciranje/Obrazac prijave Služba u suradnji sa poslodavcima 2023 (Obrazac SP) ili Sporazum s Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu poreza i doprinosa.
  2. dokaz o glavnom računu (karton deponovanih potpisa, ugovor o tekućem računu sa bankom, ili potvrda o računu).

Obrazac SP - Zahtjev za sufinansiranja zapošljavanja

Obrazac SO

Program sufinansiranja zapošljavanja Služba u saradnji sa poslodavcima 2023