...
Odluka
01.Aug.23


ZDRAVSTVENA USTANOVA

DOM ZDRAVLJA BIHAĆ

 

 

Broj:4507/23

Bihać,27.07.2023.

 

 

Na osnovu člana 36. Statuta ZU Dom zdravlja Bihać, donosim

 

 

 

O D L U K U

 

 

I

 

Poništava se dio Javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u ZU Dom zdravlja Bihać broj: 2786/23 od 30.05.2023.godine, objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“, na službenoj web stranici ZU Dom zdravlja Bihać, kao i na web stranici JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“, koji se odnosi na radno mjesto pod rednim brojem 2. Medicinska sestra u Službi za zdravstvenu zaštitu žena – 1 izvršilac.

 

II

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u dnevnim novinama „Oslobođenje“, web stranici JU„Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ i službenoj web stranici ZU Dom zdravlja Bihać.

 

III

 

Ova Odluka je konačna.

                                                                              V.D. DIREKTOR:

                                                                 mr.sci. Kajtazović dr Jasmina,

                                                           spec. oralne medicine i parodontologije

                                                 https://usk-szz.ba/public/storage/uploads/ODLUKA - PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG OGLASA_1690895473.pdf