...
OBAVJEŠTENJE O PROVOĐENJU ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA RADA
21.Sep.23


Poziv UP, PK i OK FBiH za učešće u anketiranju za ITR 2023-2024

OBAVJEŠTENJE O PROVOĐENJU ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA RADA

 

(Sarajevo, 22.09.2023.) Obavještavamo poslodavce sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine da Federalni zavod za zapošljavanje, u suradnji sa službama za zapošljavanje, pokreće aktivnosti anketiranja poslodavaca u sklopu istraživanja tržišta rada u Federaciji BiH 2023/2024.

Istraživanje tržišta rada obavlja se sukladno Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08), te Programom rada Federalnog zavoda za zapošljavanje. Anketiranje poslodavaca će provoditi predstavnici službi za zapošljavanje, u periodu od 25.9. do 31.10.2023. godine.

Federalni zavod za zapošljavanje i službe za zapošljavanje ovom prilikom pozivaju poslodavce da se odazovu anketarima iz službi za zapošljavanje i sudjeluju u ovom istraživanju, kroz anonimnu anketu kojom je planirano da se obuhvati reprezentativni uzorak od oko 1.300 poslodavaca (malih, srednjih i velikih) iz Federacije BiH iz ključnih djelatnosti, a koji imaju pet i više zaposlenih.

Pitanja iz upitnika odnose se uglavnom na sagledavanje potreba poslodavaca za radnom snagom, pregled najtraženijih zanimanja i eventualnih viškova radne snage, otežavajuće okolnosti u pronalasku radnika, mogućnosti poslodavaca da organiziraju praktičnu obuku za učenike, studente i nezaposlene osobe, kao i na zadovoljstvo uslugama javnih službi za zapošljavanje i dr.

Dobiveni rezultati će poslužiti za sagledavanje stanja na tržištu rada u 2023. i predviđanje kretanja na tržištu rada u 2024. godini, te unaprjeđenje aktivnosti, projekata, usluga i suradnje javnih službi za zapošljavanje sa poslodavcima, kao i izradu javnih politika za tržište rada u Federaciji BiH zasnovanih na analizi postojećeg stanja i budućih trendova. Istraživanje tržišta rada provode sve javne službe za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini prema usklađenoj metodologiji i u istom razdoblju. Ovakav pristup omogućuje dobivanje usporedivih podataka koji će se kasnije analizirati na razini Bosne i Hercegovine, sukladno najboljim praksama Europske unije.

Rezultati i preporuke iz istraživanja će biti prezentirani javnosti u krajem 2023. ili početkom 2024. godine kroz odgovarajuća izvješća.