...
U sklopu projekta EU4Employment (Posao za sve) objavljeni javni pozivi i to:
28.Dec.23


U sklopu projekta EU4Employment (Posao za sve) objavljeni javni pozivi i to:
  • Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju uključivanja dugoročno nezaposlenih žena i muškaraca na tržište rada
  • Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju aktivacije i zapošljavanja Roma
  • Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju aktivacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom
  • Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju aktivacije i zapošljavanja žena iz ruralnih sredina
  • Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju aktivacije i povećanja formalog zapošljavanja mladih žena i muškaraca

 

Isti su  dostupni na službenoj web stranici projekta, odnosno na  sljedećem linku: https://eu4employment.ba/javni-pozivi/.