...
Poziv za nezaposlene osobe sa područja USK
19.Feb.24


Poštovani,

obraćamo Vam se ispred Nacionalne asocijacije za socijalnu pedagogiju u Bosni i Hercegovini sa molbom da pozive koje šaljemo proslijedite mladim nezaposlenim osobama koje imate u evidenciji.

U sklopu projekta CEM – Core Empower ispred PONTEM-a realiziramo nekoliko izrazito korisnih radionica i događaja za mlade, i to:

Karijerno savjetovanje (28.02.2024.) – radionica je namijenjena za sve mlade

nezaposlene i studente na kojoj imaju priliku upoznati se sa Pasošem kompetencija, te u

daljoj saradnji sa savjetnicima dobiti potvrdu za Pasoš kompetencija koja se prilaže uz

CV, a koja je naročito prepoznata u zemljama EU.

Link za prijavu: https://forms.gle/skC3QfiFoDy7B1j39

 

Radionica za razvoj projekata (27.04. i 28.04.2024.) – radionica je namijenjena za

sve mlade nezaposlene i studente na kojoj imaju priliku upoznati se sa metodologijom

upravljanja projektima po standardima PCM okvira. Naročit naglasak je na praktičnoj

primjeni i prepoznavanju problema koje je neophodno riješiti.

Link za prijavu: https://forms.gle/bD2ALroEvmtYSgvn6

Više na linku ...