...
Samozapošljavanje „DRUGA PRILIKA 2024“
10.May.24


OBAVIJEST

 

Obavještavamo sva zainteresirana nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji JU Služba za zapošljavanje USK Bihać da će Javni poziv - Program sufinansiranja samozapošljavanja „DRUGA PRILIKA 2024“ biti objavljen dana 20.05.2024. godine (ponedjeljak). Javni poziv će biti otvoren 3 (tri) dana od  20.05.2024. - 22.05.2024. godine u periodu od 08h – 13h.

Svi zainteresirani kandidati popunjen i potpisan obrazac prijave DP 2024 dostavljaju u općinski biro rada u kojem imaju prijavu prebivališta.

Biroi rada su dužni zaprimiti sve prijave koje budu uredne i blagovremene. Sve prijave koje zbog utroška planiranih sredstava ne budu odobrene će biti u statusu „na čekanju“ i eventualnim oslobađanjem sredstava bit će naknadno odobrene.

Prijavni obrazac i uslovi za učešće u ovom Programu su definisani i dostupni na web stranici www.fzzz.ba/ID:C-965?csrt=8093308458743736299 i www.usk-szz.ba i općinskom birou rada.

 

Bihać, 10.05.2024.godine

JU Služba za zapošljavanje Unsko-   sanskog kantona Bihać