Tri koraka za uspješniju potragu za poslom :


1. Prvi korak: Prva stvar koju će potencijalni poslodavac vidjeti u Vašoj prijavi za posao je molba. Molba nije samo prateće pismo uz životopis, već prilika da se istaknete u mnoštvu drugih kandidata čije prijave poslodavac zaprima te da ga uvjerite da upravo Vas pozove na razgovor ili sljedeći krug natječaja.
2. Drugi korak: Uspješno sastavljanje životopisa je jednostavno ako znate što sve trebate uključiti. Ukratko, potrebno je navesti svoje znanje, vještine i iskustvo te prilagoditi ove informacije poslu za koji se natječete.
3. Treći korak: Nakon što ste uspješno savladali prva dva koraka, odnosno sastavili molbu i životopis, vrijeme je da se pripremite za razgovor za posao s potencijalnim poslodavcem.

Savjeti za pisanje molbe za posao Molba za posao je tekst kojim se ukratko predstavljate poslodavcu te ističete osobine, vještine i iskustva koja su ključna za posao za koji se natječete.
Molbu, kao i biografiju, potrebno je uvijek iznova prilagođavati pojedinom radnom mjestu za koje se natječete. Važno je obratiti pažnju na relevantna znanja, vještine i sposobnosti koje pojedino radno mjesto zahtijeva, te pri tome isticati one kompetencije i radno iskustvo koji zadovoljavaju te zahtjeve.
Ukoliko ste tek završili fakultet ili srednju školu, istaknut ćete postignuća koja ste stekli za vrijeme obrazovanja, osobine i izvanškolske aktivnosti. Dugogodišnja praksa je pokazala kako poslodavci cijene proaktivnost i želju za učenjem, odnosno spremnost na promjene i kontinuirano ulaganje u vlastita znanja i vještine.
Ukoliko imate dugogodišnje radno iskustvo u području za koje se natječete, možete istaknuti svoje kompetencije u poslovima koje ste do sada obavljali te postignuća na prijašnjim radnim mjestima i/ili iskustva na upravljačkim pozicijama u sektoru.

Molba se sastoji od tri dijela:
• uvodni dio – započnite molbu navodeći radno mjesto za koje se javljate, kao i gdje ste vidjeli natječaj za to radno mjesto
• razrada – ukratko navedite kvalitete, relevantno radno iskustvo i postignuća koja Vas čine dobrim kandidatom/kandidatkinjom za radno mjesto na koje se prijavljujete
• završni dio – ponudite informacije za daljnji kontakt te zahvalite na pažnji uz službeni pozdrav i potpis

Molba ne bi smjela biti dulja od jedne stranice, a trebala bi sadržavati precizne odgovore na pitanje zašto ste upravo Vi idealan kandidat/kandidatkinja za navedeni posao. Jezik treba biti gramatički ispravan, u skladu s pravilima poslovne komunikacije, a cijeli tekst razumljiv i lak za čitanje.

Savjeti za pisanje biografije
Biografija je kratak i precizno napisan tekst kojim se opisuju osobna dostignuća na obrazovnom planu, prethodno radno iskustvo, specifična znanja te vještine i osobine koje su važne prilikom prijave za specifično radno mjesto ili posao.

Na temelju biografije kandidata često se vrši predselekcija, odnosno odabir kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete navedenog radnog mjesta. Iz tog je razloga važno kvalitetno napisati biografiju pri čemu je poželjno voditi računa o sljedećim pravilima:
• redoslijed informacija u biografiji koji se odnosi na obrazovno i radno iskustvo treba biti kronološki poredan i to tako da najnoviji podaci budu na vrhu pojedine cjeline
• biografija treba biti pregledna, čitljiva i jednostavana
• informacije koje se nalaze u biografiji trebaju biti pažljivo odabrane i relevantne za posao za koji se natječete
• ne smije biti duži od jedne do dvije stranice jer poslodavci zaprimaju veliki broj biografija te je stoga bitno dati sažete i precizne informacije
• razmislite o tabličnom prikazu biografije jer je pregledniji i razumljiviji (npr. popunite obrazac Europass životopisa )
• naslove cjelina možete istaknuti (podebljavanjem, podvlačenjem ili kurzivom) pri čemu je važno slijediti isti stil (font i format teksta)
U slučaju da Vaše obrazovanje i radno iskustvo ne odgovaraju u potpunosti zahtjevima posla, tada možete pisati drugim redoslijedom, tj. istaknuti vještine, znanja i radna postignuća koji odgovaraju zahtjevima radnog mjesta.

Priprema za razgovor za posao
Nakon što ste pozvani na intervju od strane poslodavca, izuzetno je važno dobro se pripremiti za taj razgovor. Tijekom pripreme za razgovor s poslodavcem prikupite što više informacija o tvrtki i radnom mjestu za koje se natječete. Pročitajte još jednom svoj životopis, razmislite o mogućim pitanjima i pripremite odgovore na njih.

Na samom početku intervjua poslodavci često traže da se u par minuta (1-2 minute) kratko predstavite te je stoga korisno unaprijed pripremiti kraće izlaganje o sebi koje uključuje:
• podatke o obrazovanju
• opis zadnjeg zaposlenja
• opis nekog ranijeg posla značajnog za novo zapošljavanje
• posebna znanja i vještine
• razlog zbog kojeg tražite posao
• očekivanja od budućeg posla
• radne kvalitete i osobine
Korisnim se također pokazalo uvježbavanje izlaganja s prijateljem, članom porodice ili samim sobom ispred ogledala. Svakako vodite računa o vremenu izlaganja - budite jasni i precizni.
Odjeća i obuća koju nosite tijekom intervjua trebala bi biti uredna i prikladna, u skladu s radnim mjestom za koje se natječete. Izbjegavajte upadljivu odjeću, nakit, jake parfeme i sl.
Budite spremni sve prezentirano potkrijepiti dokumentima (diplomom, radnom knjižicom, životopisom, pismom/ima preporuke, uvjerenjima o završenim kursevima, vozačkom dozvolom i dr.).

Razgovor s poslodavcem
Razgovor s potencijalnim poslodavcem je dvosmjerna komunikacija. Pitanja postavljena tokom intervjua imaju svrhu pojasniti u kojoj ste mjeri odgovarajuća osoba za određeni posao, ali i koliko ponuđeni posao odgovara Vama. To znači da tijekom intervjua poslodavcu možete slobodno postaviti neka pitanja, tražiti pojašnjenja i sl. Često na kraju razgovora poslodavci sami daju priliku da pitate ono što Vas zanima.
Pitanjima koja ćete postaviti za vrijeme ili na kraju intervjua možete otkloniti neke nejasnoće, ali i poslati poruku o važnosti koju pridajete razgovoru, odnosno o Vašoj motiviranosti za dobivanje posla za koji se natječete. Stoga je važno unaprijed pripremiti nekoliko pitanja koja želite postaviti. Možda ćete na neka od njih odgovor dobiti i tijekom samog razgovora.

Na što paziti?
• budite tačni - dođite na razgovor 10-15 minuta prije zakazanog termina kako biste se organizirali, pregledali još jednom dokumente i zauzeli stav sukladan slici koju želite ostaviti
• ne žvačite žvakaću gumu ili bombon
• izbjegavajte u zadnji čas popušiti cigaretu ili popiti još jednu kavu 'za smirenje'
• predstavite se poslodavcu i drugim prisutnima
• rukujte se čvrsto, ali bez pretjerivanja sa stiskom
• pričekajte da Vam ponude da sjednete
• vodite računa o tonu svoga glasa (ni pretiho, ni preglasno govoriti) i govoru tijela koji treba biti sukladan onomu što govorite

Odgovarajte na pitanja efikasno:
• usmjerite se na postavljeno pitanje, ne govorite previše i ne gubite se u detaljima
• gledajte sugovornike u oči i ne prekidajte ih dok govore
• pažljivo slušajte što Vam poslodavac govori i što Vas pita
• pokušajte biti što prirodniji, ali pritom vodite računa o pravilima pristojnog ponašanja i uvažavanju sugovornika
• vodite računa da su Vaši odgovori usmjereni prvenstveno na posao (npr. ako Vam kažu: „Recite nam nešto o sebi“, ne započinjite dugu priču o svom osobnom životu)
• nemojte govoriti loše o bivšim poslodavcima jer time možete ostaviti loš dojam o sebi
• ako niste sigurni što je poslodavac mislio postavljajući vam određeno pitanje, tražite pojašnjenje