...
Obavijest o terminu objave programa,
26.Mar.24


OBAVIJEST

 

JU Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona obavještava poslodavce i nezaposlena lica da će obavijest o terminu objave programa „Služba u saradnji sa poslodavcima 2024“ i „Druga prilika 2024“ biti dostupna na web stranici JU Služba za zapošljavanje USK Bihać 8 (osam) dana prije objave programa.

 

Pozivamo potencijalne korisnike da se prije objave programa upoznaju  sa uslovima istih. Sve informacije o programima moguće je dobiti u općinskom birou rada, web portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje i  web stranici JU Služba za zapošljavanje USK Bihać.

 

Obavijest o objavi ovih programa na web stranici FZZZ je informativnog karaktera, a termin objave ovih programa određuje svaka služba zasebno prema vlastitoj procjeni.

https://www.fzzz.ba/ID:C-963?csrt=8301804764381519970

https://www.fzzz.ba/ID:C-965?csrt=8301804764381519970